Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

liwq
0200 d094 390
Reposted fromdrobnostki drobnostki viakokoloko kokoloko
liwq
6590 1962 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viavogel vogel

June 16 2017

liwq
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viavogel vogel
4149 2e4e 390

hotcheetoprincess:

some cool references I found that could potentially help someone with shading portraits

Reposted fromSpryzle Spryzle viavogel vogel
liwq
4287 0112 390
Reposted fromTenSigis TenSigis viakokoloko kokoloko
liwq

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
liwq
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako viapimpmyheart pimpmyheart
liwq
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapimpmyheart pimpmyheart
liwq
9901 aff2 390
Reposted fromwelovekate welovekate viapimpmyheart pimpmyheart
liwq
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
liwq

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
liwq
3283 ab44 390
Reposted fromviolethill violethill viapimpmyheart pimpmyheart
0194 a4ad 390
Reposted fromreckon reckon viakrzysk krzysk
liwq
4077 b193 390
Reposted fromfrictionalfelix frictionalfelix viavogel vogel
9879 0972 390

corbinnobleu:

fckemx313:

coffeebrownsugarbaby:

Girl.

Me af

“You a hoe!” “I know”

Reposted frombuckybarnes25 buckybarnes25 viavogel vogel
liwq
liwq
Reposted fromgreensky greensky viakokoko kokoko
liwq
9063 69d1 390
Reposted fromsosna sosna viavogel vogel
liwq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl